یارانه فروردین ماه امشب در حساب سرپرستان خانوار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

ایلام - ایرنا - سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: پنجاهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه ساعت ۲۴ امشب ۲۲ فروردین ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
بی بی سی فارسی - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴