سلیمانی چرا به خودش گرفته است؟

رمضاني: سليماني چرا به خودش گرفته است؟
خبرگزاری فارس
تابناک - ۹ شهریور ۱۳۸۸

مدیر تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: به هیات فوتبال اصفهان بابت اسکان داوران در هتل سپاهان معترض شدم نه نماینده فدراسیون و نمی‌دانم سلیمانی چرا به خودش گرفته است. حمید رمضانی در گفت وگو با فارس درباره اظهارات یدا... سلیمانی که به وی انتقاد کرده بود، اظهار داشت: من در اصفهان به هیات فوتبال این استان بابت اسکان داوران در هتل سپاهان معترض شدم و حرفی به آقای سلیمانی نزدم که او حرف های بی ربط زده است. وی افزود: ایشان مدعی شده سال گذشته من در پاس همدان داوران را در هتل محل اقامت تیم اسکان می دادم که این طور نیست و حتی باشگاه پاس هم این موضوع را تکذیب کرده است. رمضانی ادامه داد: از وقتی که به استقلال اهواز آمده ام دو ناظر به اهواز آمده اند که در هتل دیگری اقامت داشتند.

"مدیر تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: به هیات فوتبال اصفهان بابت اسکان داوران در هتل سپاهان معترض شدم نه نماینده فدراسیون و نمی‌دانم سلیمانی چرا به خودش گرفته است"اگر من یک اشتباهی را که خلاف قانون است را انجام می دهم دلیل نمی شود که دیگری هم آن اشتباه را تکرار کند. مدیر تیم استقلال اهواز خاطر نشان کرد: اگر من سالی یک تیم عوض می کنم دلیل نمی شود که کار خلاق قانون را مطرح نکنم. این موضوع چه ربطی به کار خلاف قانون انجام شده دارد؟

منابع خبر
سلیمانی چرا به خودش گرفته است؟ تابناک - ۹ شهریور ۱۳۸۸
رمضانی: سلیمانی چرا به خودش گرفته است؟ خبرگزاری فارس - ۹ شهریور ۱۳۸۸