تصاویر: روستای بدون بیکار در همدان

فردا - ۲۵ دی ۱۳۹۸

مردم روستای «نگارخاتون» فامنین که باید آن را «روستای بدون بیکار» نامید سال‌هاست تولید ادوات کشاورزی را به عنوان شغل اصلی خود برگزیده‌اند، اهالی آن معتقدند تحریم‌ها باعث شده توجه داخل به تولیدات این روستا جلب شود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۲۵ دی ۱۳۹۸