بخشی از بازار پارچه امروز دوباره تعطیل شد، ایلنا

گویا - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

در ادامه اعتراض صنف بنکداران پارچه به قانون مالیات برارزش افزوده، بخشی از بازار پارچه تهران امروز ۲۸ شهریور ماه تعطیل شد. ایلنا: امروز بخشی از بازار پارچه واقع در کوچه حمام چال در اعتراض به عدم اجرای وعده های داده شده برای رفع مشکلات مربوط به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده بسته شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراض صنف بنکداران پارچه به قانون مالیات برارزش افزوده، بخشی از بازار پارچه تهران امروز ۲۸ شهریور ماه تعطیل شد. محمد حسین رحیمی، نایب رئیس اتحادیه بنکداران پارچه در این خصوص به ایلناگفت: از صبح امروز بخشی از بازار پارچه واقع در کوچه حمام چال در اعتراض به عدم اجرای وعده های داده شده برای رفع مشکلات مربوط به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده بسته شد. به گفته وی، حدود یک هفته قبل "اسدالله بادامچیان" از صنف پارچه فروشان فرصت یک هفته ای برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات شد که امروز این فرصت به اتمام رسید و اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

"در ادامه اعتراض صنف بنکداران پارچه به قانون مالیات برارزش افزوده، بخشی از بازار پارچه تهران امروز ۲۸ شهریور ماه تعطیل شد"بنابراین بخشی از واحدهای صنفی پارچه از صبح امروز مغازه های خود را بستند. پایان پیام

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز