مجسمه «صندوق پست» نصب شد

مجسمه «صندوق پست» نصب شد
فردا
فردا - ۲ مهر ۱۳۹۴

تسنیم: عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی گفت: مجسمه « صندوق پست» اثر ابراهیم اسکندری که در ماه‌های قبل مفقود شده بود، مجدد ساخته و در همان محل جانمایی شد.

به  گزارش سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به اینکه سفارش ساخت این مجسمه به هنرمند آن در همان زمان مفقود شده داده شد، افزود: این مجسمه در ابعاد یک متر و با همان شرایط قبلی ساخته و مقابل موزه پست تهران در خیابان امام خمینی‌(ره) نصب شد.

منابع خبر