تکلیف مدعی‎ العموم به اتحادیه‌های مربوطه در خصوص ممنوعیت ورود و فروش مرغ زنده در زابل

خبرگزاری میزان - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

دادستان زابل گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان منطقه و حفظ و نظارت بر حقوق عامه ورود هرگونه مرغ زنده اعم از گوشتی و تخم گذار از مبادی ورودی شهرستان نیمروز به حوزه سیستان ممنوع شد

منابع خبر