هدفمندی و هدف گذاری در زندگی باید چگونه باشد؟

هدفمندی و هدف گذاری در زندگی باید چگونه باشد؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰دریافت ۹۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: زندگی

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰