آمریکا به ایران هراسی و تهدید متوسل شده است

آمریکا به ایران هراسی و تهدید متوسل شده است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: آمریکا برای جلب حمایت از قطع‌نامه غیرقانونی خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، که ناقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورا است، به ایران هراسی و تهدید متوسل شده است.

وی در توئیت خود تاکید کرد: شورای، می‌بایست -دوباره- زورگویی و یک‌جانبه‌گرایی را همان طور که هنگام معرفی این قطع‌نام توسط آمریکا نشان داد، رد کند.

منابع خبر