بازگشت به زندگی جوان محکوم به قصاص در گلستان

خبرگزاری میزان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

رئیس شورای حل اختلاف گلستان از بخشش یک جوان محکوم به قصاص توسط مادر مقتول خبر داد

منابع خبر