تکلیف شهرداری و نیروی انتظامی برای جمع آوری و تعیین تکلیف کودکان کار و خیابان در هر هفته

خبرگزاری میزان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در تبیین شرح وظایف دستگاه‌های متولی کودکان کار و خیابان با بیان شرح وظایف دستگاه‌های متولی ساماندهی کودکان کار، خواهان اجرای آن توسط مدعوین شد

منابع خبر