شعار مرگ بر آمریکای دانشجویان قمی در مراسم روز دانشجو

شعار مرگ بر آمریکای دانشجویان قمی در مراسم روز دانشجو
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۱دریافت ۲۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

تابناک - ۵ آذر ۱۴۰۱