ارمنستان ادعا کرد: آذربایجان برای تجاوز جدید و نسل کشی ارامنه آماده می شود

ارمنستان ادعا کرد: آذربایجان برای تجاوز جدید و نسل کشی ارامنه آماده می شود

خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
منابع خبر

اخبار مرتبط

صدای آلمان - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
صدای آلمان - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رادیو فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
ایسنا - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱