جوابیه روزنامه وطن امروز به خبر «پشت پرده تعطیلی» و توضیحات ایران و اوقاف

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ مرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - روزنامه وطن امروز در جوابیه ای، ضمن اعلام این خبر که فردا - پنجشنبه- منتشر می شود، مدعی شد برای استقرار در ساختمان فعلی خود از ابتدا به اوقاف اجاره پرداخت کرده و خبر ایرنا در این زمینه، «افترا» بوده است. از سوی دیگر، اوقاف گفت که تخلیه ساختمان وقفی وطن امروز به دلیل عدم پرداخت «اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف» در طول ۵ سال صورت گرفته است. روزنامه ایران هم بار دیگر تاکید کرد که وطن امروز بدهی خود را پرداخت نکرده است.

منابع خبر