حمله به شورای نگهبان چیزی جز شادی دشمن بدنبال ندارد/ در پس توافق بدنبال دودستگی و سوء ظن همچون فتنه ۸۸ هستند

حمله به شورای نگهبان چیزی جز دشمن‌شادی به دنبال ندارد/ دولت به مردم ثابت کند عاشق خدمت است/ سیاست استکبار عوض نشده
خدمت
جهان نیوز - ۶ شهریور ۱۳۹۴

نکند قانون در مورد آفتابه دزد ها شمشیر بران باشد و در مورد گردن کلفت ها و کسانی که رسانه دارند آرام باشد‬ ... نباید گمان کنیم که ماهیت دشمن عوض شده، اینها با ما ستیز هویتی دارند ... دولت یازدهم توانسته است گام‌های مهمی را در مهار تورم، نوسانات ارزی و طرح سلامت و بهداشت عمومی بردارد ... امروز بی‌بند و باری‌ها، ازدواج سپید و بالا رفتن سن ازدواج همه به دلیل مشکلات فرهنگی در کشور است...

منابع خبر