طرح پایش سلامت روان دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت اجرا می شود

طرح پایش سلامت روان دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت اجرا می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبل

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پایش کارنامه سلامت روان ویژه تمام دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه علم و صنعت اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، تکمیل کارنامه سلامت روان برای کلیه دانشجویان اجباری است و عواقب آموزشی عدم تکمیل و عدم تایید انتخاب واحد، به عهده دانشجو است.

همچنین دانشجویان می توانند برای تکمیل کارنامه سلامت روان به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth مراجعه کنند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز