ادامه جستجو در بلژیک برای یافتن یکی از عاملان حملات هفته گذشته پاریسیک بلژیکی مراکشی‌تبار به ظن ارتباط با حملات پاریس در ترکیه دستگیر شد

بی بی سی فارسی - ۳۰ آبان ۱۳۹۴

جستجو در بلژیک برای یافتن یکی از عاملان حملات هفته گذشته پاریس در جریان است. همزمان بر اساس گزارشها از بروکسل، پایتخت، شب گذشته مناطق مرکزی این شهر کاملا خالی و بدور از جنب جوش معمولی خود و در میان تدابیر شدید امنیتی بوده است

منابع خبر
دستگیری مظنون بلژیکی مرتبط با حملات پاریس باشگاه خبرنگاران - ۳۰ آبان ۱۳۹۴