پیمانکار شهرداری منطقه پنج اهواز یک کارگر را مجروح کرد. کارگران در حمایت از همکار مصدوم شده خود تجمع کردند

رادیو زمانه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

نماینده شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی در شهرداری منطقه ۵ اهواز پنجشنبه ۱۲ فروردین به عمد با خودرو یکی از کارگران خدمات شهری را که مشغول کار بود، مصدوم کرد. کارگر مصدوم از پیمانکار شکایت کرده است. شهردار منطقه پنج اهواز مصدوم شدن یک کارگر را تائید کرده اما گفته که این یک پرونده شخصی است و شهرداری در حال بررسی موضوع است. کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه اهواز اما صبح شنبه ۱۴ فروردین به نشانه حمایت از کارگر مصدوم تجمع کردند و خواستار برخورد قانونی با پیمانکار شدند. یکی از کارگران حاضر در تجمع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته شهردای پیمانکار مورد نظر را تا به نتیجه رسیدن رای دادگاه تعلیق کرده است.

"نماینده شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی در شهرداری منطقه ۵ اهواز پنجشنبه ۱۲ فروردین به عمد با خودرو یکی از کارگران خدمات شهری را که مشغول کار بود، مصدوم کرد"شهردار منطقه پنج اهواز اما این موضوع را رد یا تایید نکرده و تنها گفته است جزییات این حادثه هنوز برای شهرداری روشن نشده است و در حال بررسی وضعیت این پرونده هستیم. اعتراض کارگران شهرداری موجب تاخیر در جمع‌آوری زباله‌های شهری در منطقه پنج اهواز شد. به گفته کارگران حاضر در تجمع مسئولان شهرداری برای همه کارگران حاضر در تجمع غیبت رد کرده‌اند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز