الگوی جدید مصرف برق تعیین شد

الگوى مصرف جدید برق در کشور تعیین شد
ایسکا نیوز
عصر ایران - ۹ مرداد ۱۳۸۸

هیئت وزیران به منظور اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف در بخش نیرو، الگوی مصرف برق و نحوه محاسبه و دریافت جرائم مازاد مصرف برق را تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت نیرو، الگوی مصرف مشترکان خانگی، نحوه اعمال جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصرف و همچنین طبقه‌بندی مناطق گرم و مرطوب کشور و مدت و دوره زمانی آن تعیین شد. *مناطق گرم ۱: بر این اساس، کلیه شهرهای استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرهای چابهار و کنارک از استان سیستان و بلوچستان طی ۹ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذر جزء منطقه گرم۱ قرار گرفتند. همچنین شهرستان‌های دوگنبدان و لیکک طی ۷ماهه ابتدای فروردین تا پایان مهر، شهرستان‌های مهران، دهلران و نیک‌شهر طی ۶ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر و شهرستان‌های جیرفت،‌ کهنوج، عنبرآباد، مینوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب طی ۷ماهه ابتدای فروردین تا پایان مهر، جزء مناطق گرم ۱ محسوب می‌شوند. *مناطق گرم ۲: شهرستان‌های لار و لامرد طی دوره ۳ماهه اول تیر تا پایان شهریور جزء مناطق گرم ۱ و طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد و مهر جزء مناطق گرم ۲ تعیین شدند.

"هیئت وزیران به منظور اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف در بخش نیرو، الگوی مصرف برق و نحوه محاسبه و دریافت جرائم مازاد مصرف برق را تعیین کرد"شهرستان زابل طی ۴ماهه ابتدای خرداد تا پایان شهریور جزء مناطق گرم ۲ و طی ماه‌های اردیبهشت و مهر جزء مناطق گرم ۳ محسوب شده است. شهرستان‌های دهدشت، شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ایرانشهر طی ۶ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر جزء مناطق گرم ۲ هستند. *مناطق گرم ۳ : بر اساس مصوبه دولت، شهرستان‌های گلانغرب، سرپل ذهاب، قصر شیرین، نفت‌شهر، قیر، کارزین و فراشبند و دهستان‌های سرقلعه و جگیران طی ۶ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر و شهرستان‌های پلدختر،‌ گنبد، کلاله و مینودشت طی ۳ماهه ابتدای تیر تا پایان شهریور، جزء مناطق گرم ۳ محسوب می‌شوند. *مناطق گرم ۴: شهرستان‌های دره‌شهر، آبدانان، نورآباد، خشت، کمارج، کازرون، داراب، جهرم و طبس طی ۴ماهه ابتدای خرداد تا پایان شهریور، شهرستان‌های جعفرآباد، پارس آباد، اصلاندوز، بیله سوار و کلیه شهرستان‌های استان گیلان (بجز شهرستان‌های گنبد، کلاله و مینودشت) طی ۳ماهه ابتدای تیر تا پایان شهریور، بافق و قم طی ۳ماهه ابتدای خرداد تا پایان مرداد و گرمسار، کاشان، آران و بیدگل و خور و بیابانک طی ۲ماهه تیر و مرداد جزء مناطق گرم ۴ کشور قرار گرفته‌اند. *الگوی مصرف: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، الگوی مصرف مشترکان خانگی (کیلووات ساعت در مازاد) در مناطق عادی کشور از ابتدای تیر تا پایان شهریور ۳۰۰ کیلووات ساعت و در سایر ایام سال ۲۰۰کیلووات ساعت تعیین شد.

همینطور الگوی مصرف مشترکان خانگی در دوره غیرگرم مناطق گرم ۲۰۰کیلووات ساعت،‌ دوره گرم مناطق گرم یک ۲۰۰۰ کیلووات ساعت، دوره گرم مناطق گرم دو ۱۷۰۰ کیلووات ساعت، دوره گرم مناطق گرم سه ۷۰۰کیلووات ساعت و الگوی مصرف دوره گرم مناطق گرم چهار ۴۰۰کیلووات ساعت تعیین شد. *نحوه اعمال جریمه در بخش خانگی: هیئت وزیران نحوه اعمال جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصوب در بخش خانگی را تعیین کرد که بر اساس آن، در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از یک برابر الگو تا ۱.۲۵برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۰.۲ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۰.۵ خواهد بود. در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۱.۲۵ برابر الگو تا ۱.۵ برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۰.۴ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۰.۸ خواهد بود. در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۱.۵ برابر الگو تا ۲برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۰.۶ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۱ خواهد بود. همچنین اگر میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۲ برابر الگو تا ۲.۵ برابر آن باشد، در مناطق گرم ضریب جریمه ۱ و در مناطق غیرگرم ضریب جریمه ۱.۵ بر آن اعمال خواهد شد.

"*مناطق گرم ۱: بر این اساس، کلیه شهرهای استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرهای چابهار و کنارک از استان سیستان و بلوچستان طی ۹ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذر جزء منطقه گرم۱ قرار گرفتند"در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۲.۵ برابر الگو تا ۳برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۱.۵ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۲ خواهد بود. مصرف بیش از ۳ برابر الگوی مصرف نیز در مناطق گرم با ضریب جریمه ۲ و در مناطق غیرگرم با ضریب جریمه ۲.۵ مواجه خواهد شد. نحوه اعمال جریمه در بخش کشاورزی: بر اساس مصوبه هئیت وزیران، ضرایب جریمه مصارف مازاد بر الگوی بخش کشاورزی بدین ترتیب محاسبه خواهد شد که اگر میزان مصرف و قدرت ماهیانه مازاد بر الگو تا ۲۰درصد مازاد باشد، ضریب جریمه ۲ و از ۲۱ تا ۴۰ درصد مازاد، ضریب جریمه ۴ اعمال خواهد شد. مصرف بیش از ۴۰درصد الگوی مصرف مشمول قطع جریان برق و محاسبه قیمت تمام شده برق (۷۷۳ریال برای هر کیلووات ساعت) خواهد بود. در هر دو بخش خانگی و کشاورزی، جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصرف، نسبت به متوسط قیمت برق (مجموع مبلغ صورتحساب مشترک تقسیم بر مقدار انرژی مصرفی) محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

منابع خبر