مجللی در کانوی ۲۰۰ متر مدال برنز گرفت

فردا - ۷ مهر ۱۳۹۳

تسنیم: عادل مجللی ملی‌پوش قایقرانی کشورمان در بخش کانوی تک نفره ۲۰۰ متر مردان  با زمان ۳۹ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه از خط پایان رد شد و به عنوان نفر مدال برنز رسید.

نماینده چین در این ماده عنوان نخست را از آن خود کرد و پس از او ورزشکار ژاپنی دوم شد

منابع خبر
مدال برنز حکیمی در کایاک ۲۰۰ متر جهان نیوز - ۷ مهر ۱۳۹۳