معاون اول قوه قضاییه: عدالت قضایی در گرو کار کارشناسی است

عدالت قضایی در گرو کار کارشناسی است
فرهیختگان
رهپویان عدالت - ۱ آبان ۱۳۹۰

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی پرونده‌ها گفت: اتقان آراء در گرو کارشناسی دقیق است.     به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی که در مراسم بزرگداشت «روز کارشناس رسمی دادگستری» در مجتمع شهید بهشتی سخن می‌گفت، افزود: به هر میزان نظر کارشناسی و کارشناسان در پرونده‌ها از استحکام و اتقان برخوردار باشد، رأی قاضی نیز مبتنی بر استحکام و اتقان می‌شود.     معاون اول قوه قضاییه، به شرایط کار کارشناسی اشاره کرد و اظهارکرد: هر فردی که در هر حوزه‌ای کارشناس است ‌باید به تمام زوایای کار خود آشنا باشد و کارشناس بدون تخصص دارای اسمی بی‌محتوا است.     وی گفت: هر چه علم و دانش کارشناس تخصصی‌تر باشد ارزش کار او بیشتر خواهد شد و برای حایز شدن سمت کارشناسی، داشتن شرایطی که در قانون آمده و بیانگر داشتن حداقل‌ها است لازم و تجربه و کسب دانش از ضروریات کار کارشناسی است.     معاون اول قوه قضاییه، مورد وثوق بودن، اطمینان بخشی و مورد اعتماد بودن را شرط دوم در کار کارشناسی دانست و گفت: شاید بتوان از شرط دانش حداکثری تا حدودی به سطح میانی مدارج علمی عدول و یا تنزل کرد ولی جای تنازل برای هیچ صاحب اندیشی در بحث مورد وثوق بودن و اطمینان بخشی کارشناس نیست.

"معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی پرونده‌ها گفت: اتقان آراء در گرو کارشناسی دقیق است"    وی با اشاره به واژه «رسمی» که در قانون برای کارشناس دادگستری آمده است اظهار کرد: کارشناس رسمی دادگستری تابلوی اعتماد آفرین نظام و مجموعه کارشناسی کشور را دارد و مجموعه می‌خواهد که فرد مورد اعتماد و اعتماد آفرین باشد.     معاون اول قوه قضاییه، بر شناخت موضوع در پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: کارشناس نقش مهمی در این حیطه برعهده دارد و شناخت موضوع از اهمیت خاصی در رأی قاضی برخوردار و احکام مبتنی بر نظر کارشناسی است و برای تأمین و تعمیم عدالت لازم است.     حجت الاسلام رئیسی، عادل و نفوذ ناپذیر بودن را در کار کارشناسی ضرورت دانست و گفت: نظر کارشناسی که با اعمال نفوذ و غیر کارشناسی باشد از درجه اعتبار ساقط و براحتی از سوی صاحبان اندیشه و کارشناسی قابل تشخیص است.     معاون اول قوه قضاییه با اشاره به، دیدگاه و نظر حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند «عالم محضر خداست» اظهارکرد: باید به یاد داشته باشیم که همه کارهای ما بر اساس این نظر در محضر خداست و این مسوولیت خطیری برای کارشناسان رسمی دادگستری است.     حجت الاسلام رئیسی بر شناخت همه ابعاد وجودی امام خمینی (ره) تأکید کرد و گفت: باید تلاش کرد دیدگاه‌های شخصی، فلسفی و حکومتی امام (ره) را شناخت و برای جامعه، اندیشه ایشان را تعریف و تبیین کرد.

    وی با اشاره به اختلافاتی که بین نظرات کارشناسی ارایه شده وجود دارد اظهارکرد: همه نظریه‌های مستند و مستدل در مؤلفه‌های یک کارشناس باید لحاظ شود و لازم است تلاش کرد اختلاف فاحش در نظریات کارشناسی کم شود.     معاون اول قوه قضاییه اختلاف سلیقه را امری عادی در کارشناسی دانست و گفت: اینکه در قانون لحاظ شده که چندین نفر پرونده را بررسی کنند، ملاک عدد و تعداد نفرات نیست بلکه بالا رفتن اعتماد به نظر کارشناسی است.     وی بر رد مصلحت اندیشی در کار کارشناسی تأکید کرد و افزود: مصلحت اندیشی با کار کارشناسی متفاوت است و ممکن است کسی سوءنیتی هم نداشته باشد، اما با مصلحت اندیشی کار خود را در ابعاد مختلف دچار اشکال ‌کند.     وی بر به کارگیری همه کارشناسان و در همه سطوح تأکید کرد و گفت: نباید به گونه‌ای باشد که احساس شود، عده معدودی در میدان حضور دارند و این مناسب یک مجموعه نیست و لازم است از همه تجربیات و اندوخته‌ها استفاده شود.     معاون اول قوه قضاییه، احترام به بزرگان حرفه کارشناسی را لازم دانست و بر این نکته تأکید کرد که باید در این زمینه به همه میدان داده شود.

"    معاون اول قوه قضاییه، به شرایط کار کارشناسی اشاره کرد و اظهارکرد: هر فردی که در هر حوزه‌ای کارشناس است ‌باید به تمام زوایای کار خود آشنا باشد و کارشناس بدون تخصص دارای اسمی بی‌محتوا است"    حجت الاسلام والمسلمین رئیسی کارشناسان را بازوان محاکم دانست و گفت: آرا و نظریات کارشناسی منشأ تحول، ابطال باطل و زنده کردن حق است و گاهی یک نظر کارشناس، منشأ بحث‌های تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌شود.     رئیسی، جزمیت علمی، عزم عملی و دوراندیشی و برنامه‌ریزی را برای کار کارشناسی ضرورت دانست و گفت: اگر از جزمیت برخوردار نباشیم و مقدمات ناصحیح باشد، نتیجه کار نیز ناصحیح است.     وی افزود: چنانچه در این کار از عزم عملی برخوردار نباشیم، شناخت درست از غلط میسر نخواهد بود و لازم است با برنامه‌ریزی و دوراندیشی و ساز و کارهای قانونی راه اعتلا را در پیش گرفت.     معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه چهره‌های خوبی در مجموعه کارشناسی دادگستری رسمی وجود دارند که جزء سرمایه‌های ارزشمند محسوب می‌شوند گفت: عدالت قضایی در گرو کار کارشناسی است و امید می‌رود مجموعه کانون کارشناسان در این زمینه گام بردارد

منابع خبر