سرمربی بلژیکی تیم ملی پرش با اسب ایران کار خود را آغاز کرد

خبرگزاری فارس - ۲۶ آبان ۱۳۹۵

مربی بلژیکی هدایت تیم ملی پرش با اسب ایران را بر عهده گرفت

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۵