هزاران نفر در لندن علیه رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تظاهرات کردند

هزاران نفر در لندن برای ماندن در اتحادیه اروپا تظاهرات کردند
پیک ایران
رادیو فردا - ۱۲ تیر ۱۳۹۵

هزاران نفر روز شنبه در مخالفت با رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مرکز شهر لندن، پایتخت، دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان که شمار کثیری از آنها را جوانان تشکیل می‌دادند، پرچم‌های اتحادیه اروپا را در دست داشتند، و در مخالفت با نتیجه همه‌پرسی هفته گذشته شعار می‌دادند. پلیس لندن برآوردی از شمار تظاهرکنندگان به دست نداده، اما رویترز به نقل از سازمان‌دهندگان تظاهرات شمار آنها را در حدود ۵۰ هزار نفر قید کرده است. این تظاهرات مسالمت‌آمیز روبروی پارلمان بریتانیا به پایان رسید.  .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۲ تیر ۱۳۹۵