فراخوان مشمولان عضو هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

فراخوان مشمولان عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحمان علیدوست ضمن تشریح نحوه تأمین اعضاء هیئت علمی موردنیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور افزود: مشمولان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وبالاتر درصورت نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور می توانند با سپردن حداقل ۴ سال تعهد‏، به عضویت کادر هیئت علمی درآیند.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی درادامه افزود: برای این قبیل از مشمولان پس از اتمام مدت تعهد، کارت پایان خدمت صادر می شود. لذاضرورت دارد تا به همین منظور دوره آموزشی رانیز طی کند.

وی یادآور شد: درهمین راستا پس از انجام هماهنگیهای لازم و صدور اوراق اعزام مقررشد تا اعضای هیئت علمی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ راس ساعت ۸ صبح شانزدهم تیر برای گذراندن دوره آموزش به مرکزآموزش شهید مدرس سپاه اعزام شوند.

این افراد، پس از سپری کردن دوره مذکور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به کارگیری می شوند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱