مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس

مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس
فردا
فردا - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

خبرگزاری میزان: مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را  استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.

منابع خبر
مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس فردا - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس آفتاب - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴