چگونگی مواجهه با موضوع پول‌های کثیف

ورود وزیر کشور به پارلمان خواب را از افرادی که در پول‌های کثیف دست دارند، پراند
فردا
خبرگزاری فارس - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

اگر ما امروز صرفاً موضوعی را مطرح کنیم و ذهن جامعه را مخدوش کنیم این می‌تواند عواقبی را متوجه جامعه بکند، بدون آنکه دستاوردی داشته باشد. طرح موضوع وجود پول‌هایی کثیف در فضای رقایت‌های انتخاباتی، مدتی است که به موضوع مناقشه جریان‌های سیاسی کشور بدل گردیده است

منابع خبر