کنده شدن کامل موتور ۴۰۵ به دلیل تصادف +عکس

کنده شدن کامل موتور 405 به دلیل تصادف +عکس

فردا
آفتاب - ۲۲ آذر ۱۳۹۴
منابع خبر