زیباکلام: آقای روحانی؛ با سایر مشکلات چه کنیم؟

تابناک - ۲۲ مهر ۱۳۹۳

صادق زیبا کلام در اعتماد نوشت:
سخنرانی حسن روحانی و گفت‌وگوی تلویزیونی رودرروی وی با مردم را می‌توان در مجموع مثبت ارزیابی کرد. فحوای کلام رییس جمهور حالت آرامش‌بخشی داشت و باعث می‌شد بعد از صحبت‌های وی، جامعه دچار التهاب و ازهم‌گسیختگی نشود و موافقان و مخالفان سخنانش در مقابل هم قرار نگیرند. در شرایطی که شرایط کشورهای همسایه ما آشفته و ناامن است، صحبت‌های وی بارقه‌هایی از امید را برای مجموعه مردم ایران به همراه داشت. آقای روحانی گفت مشکلاتی داشتیم، داریم و هنوز هم داریم اما به حول قوه الهی در مسیر رو به جلو قرار داریم که به این ترتیب نوری را در انتهای تونل به مردم نشان داد.
جنبه مثبت دیگر این سخنرانی این بود که او از سنت‌ بدی که از گذشته به وجود آمده بود مبنی بر اینکه دولت‌ها فقط در مورد دستاوردهای خود صحبت کرده و گذشتگان را تخریب می‌کنند به طور کامل جلوگیری کرد. حسن روحانی به هیچ وجه به این موضوع نپرداخت که وضعیت چگونه بوده و سال گذشته چگونه کشور را از اصولگرایان تحویل گرفته است.

"صادق زیبا کلام در اعتماد نوشت:سخنرانی حسن روحانی و گفت‌وگوی تلویزیونی رودرروی وی با مردم را می‌توان در مجموع مثبت ارزیابی کرد"به معنای دیگر به گذشته نپرداخت تا عکس‌العمل جناح‌ها را به همراه داشته باشد و متقابلا با جبهه‌گیری آنها مواجه شود.
معتقدم این دو جنبه از سخنان آقای روحانی خیلی مهم و مثبت بود اما در این میان می‌توان از برخی کمبودها نیز نام برد. در واقع بیان یک سری از واقعیات باید در صحبت‌های رییس جمهوری نمود بیشتری پیدا می‌کرد. به اعتقاد من آقای روحانی باید می‌گفت تحقیقات علمی دانشگاهیان، محققان و متخصصان ما باید خیلی بیشتر از اینها باشد. باید می‌گفت که در زمینه کشاورزی با توجه به اینکه اساسا کشور کم‌آبی هستیم و در جایی از کره زمین قرار داریم که جزو نیمه خشک زمین تعریف می‌شود، به نفع ایران نبوده که به سمت تولید هر محصول کشاورزی برویم.

در واقع باید بیان می‌شد که متخصصان ما باید در زمینه کشاورزی تحقیق می‌کردند تا به سمت تولید محصولاتی بروند که آب کمتری مصرف می‌کنند.
به عبارت دیگر رییس جمهور بدون اینکه مسوولان قبلی را مقصر بداند می‌توانست از واژه «ما» استفاده کند. می‌توانست بگوید محققان ما باید آستین بالا می‌زدند و با توجه به وضعیت کشور کشاورزان را به سمت و سویی هدایت می‌کردند که هیچ ضرری متوجه کشور نشود؛ اقدامی که شدنی بود. نکته دیگری که آقای روحانی به آن اشاره کرد اما باید بیشتر مورد بررسی قرار می‌گرفت این است که حدود ۹۰ درصد مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی صرف می‌شود اما به دلیل عدم توسعه کافی در این عرصه، ۶۰ درصد آب تلف می‌شود؛ موضوعی که اهمیت سرمایه گذاری های بیشتر در حوزه کشاورزی را پررنگ می‌کند.
یکی از موارد قابل توجه در سخنان رییس جمهوری این بود که مباحث توسعه سیاسی، اجتماعی و مشکلات سیاسی و اجتماعی بحث‌هایی نیستند که با صحبت نکردن در مورد آنها بتوان از کنارشان عبور کرد و شاهد محو شدنشان بود. باید پذیرفت که معضلات سیاسی در کشور وجود دارد.

"فحوای کلام رییس جمهور حالت آرامش‌بخشی داشت و باعث می‌شد بعد از صحبت‌های وی، جامعه دچار التهاب و ازهم‌گسیختگی نشود و موافقان و مخالفان سخنانش در مقابل هم قرار نگیرند"کارنامه بررسی آنها در ایران نیز چندان درخشان نیست. رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید خیلی محترمانه و بدون حمله به قوه دیگری مشکلات را با مردم در میان بگذارد.
بنابراین امیدوار هستیم ایشان در سخنرانی‌های بعدی مقداری به مشکلات واقعی جامعه بپردازد. البته آقای روحانی در پایان سخنانش به این موضوع مهم هم اشاره کرد که در این گفت‌وگو به مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور نپرداخته اما قول می‌دهند که در مصاحبه‌های بعدی به آنها نیز بپردازند. بنابراین امیدوار هستم همان‌طور که وی در این مصاحبه باعث تحریک احساسات دیگران نشدند، در مصاحبه بعدی هم ضمن اینکه به مشکلات سیاسی کشور به شکلی که باعث تحریک جناح‌ها نشود می‌پردازد به این خواست مردم که انتظار پرداختن به معضلات سیاسی و اجتماعی کشور است نیز توجه بیشتری کنند و پاسخگوی این پرسش باشند که آقای روحانی، باید با مشکلات سیاسی و اجتماعی چه کنیم؟

منابع خبر