رویوران: برخی از کشورهای منطقه از اوضاع کنونی در عراق ناراضی هستند

خبرگزاری فارس - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

کارشناس مسائل خاورمیانه حمایت برخی کشورهای منطقه را علت گسترش اقدامات تروریستی در مناطق مختلف عراق دانست و گفت: این کشورها از اوضاع کنونی در عراق ناراضی بوده و به دنبال تغییر وضع موجود هستند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳