سازماندهی قرارگاه اقتصادی در وزارت دفاع برای تمرکز فعالیت‌های اقتصادی

قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۴۰۰

وزیر دفاع با بیان اینکه ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود گفت: به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد

منابع خبر

اخبار مرتبط