مردم ایران آماده خلق حماسه‌ای دیگر در روز قدس هستند

اقشار مختلف مردم البرز آماده خلق حماسه ای دیگر در روز قدس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس - ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: روزه‌داران با خلق حماسه‌ای دیگر در روز قدس، به یاوه‌گویی‌های کشورهای غربی و استکبار جهانی از جمله اسرائیل غاصب جواب دندان‌شکنی می‌دهند

منابع خبر
فرماندار مبارکه:مردم ایران حماسه دیگر خلق می کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۱