"سانسور" ایران را به جامعه بی‌آینده تبدیل می‌کند

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

کتابفروشی هدایت در شهر برلین روز پنجشنبه ۹ مه میزبان چهارمین دوره "نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" بود. این نمایشگاه از ۲۷ آوریل تا ۲۰ ماه در شهرهای مختلف اروپا در حال برگزاری است

منابع خبر