هنر و سینما به آموزش پیشگیرانه از وقوع جرایم خشن در جامعه بپردازند

خبرگزاری میزان - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: سینما می تواند ارزش ها، هنجارها و بهترین آداب و رسوم را در جامعه نهادینه کرده و به آموزش پیشگیرانه از وقوع جرایم خشن در جامعه بپردازد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰