تاکید شورای نگهبان و مجلس بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه امروز این شورا که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حاضرین بر تعامل بیشتر مجلس و شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات تاکید کردند.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

دیپلماسی ایرانی - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵