دادگاه تجدیدنظر اولدوز قاسمی، امیر ستاری و جواد احمدی برگزار شد

هرانا - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه تجدید نظر اولدوز قاسمی، امیر ستاری رئوف و جواد احمدی یئکانلی روز جاری در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی برگزار . . .

نوشته دادگاه تجدیدنظر اولدوز قاسمی، امیر ستاری و جواد احمدی برگزار شد اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر