می سپارد دست آقا، مرد باغیرت زن اش را تا که او روشن کند تکلیف اعضای تن اش را حضرت آقا به زن گوید که روی اش را بپوشد همچنین با مقنعه پوشیده دارد گردن اش را

می سپارد دست آقا، مرد باغیرت زن اش را تا که او روشن کند تکلیف اعضای تن اش را حضرت آقا به زن گوید که روی اش را بپوشد همچنین با مقنعه پوشیده دارد گردن اش را
اخبار روز
اخبار روز - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 می سپارد دست آقا، مرد باغیرت زن اش را
تا که او روشن کند تکلیف اعضای تن اش را

حضرت آقا به زن گوید که روی اش را بپوشد
همچنین با مقنعه پوشیده دارد گردن اش را

حضرت آقا دهد فتوای سانتیمتر شرعی!
تا بداند هر زنی حد مجاز دامن اش را

زن اگر دارای پستانهای برجسته ست باید
حتماَ از جنس لحاف-کرسی کند پیراهن اش را

گوید آقا زن بپوشد بعد ازین شلوار مشکی
همچنین دیگر نپوشد زیرپوش ساتن اش را

گوید آقا زن تواند رفت در کوی و خیابان
لیک باید توی خانه جا گذارد باسن اش را!

در روایت آمده: زن گر سعادت خواه باشد
باید از اول سپارد دست شوی خود «من» اش را

آن زن، اما ظلمت فرمایشی را برنتابد
رهنمای خود کند فانوس فکر روشن اش را

آن زن آزاده حتماَ تاب مستوری ندارد
در غیاب مرد با غیرت، بیابد روزن اش را: *

یا به یک تیپا شود آسوده از ننگ وجودش
یا سر عقل آورد شوی حقیر کودن اش را

دخت پروین و فروغ و قره العین و گل افشان
میکشد بر بام عالم پرچم زن بودن اش را

مرد با ناموس و باغیرت شتابد نزد آقا
تا به او حالی کند تغییر احوال زن اش را!

---------------------------

* پریرو تاب مستوری ندارد
چو در بندی سر از روزن برآرد - جامی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵