دومین همایش معارفه نو دانشجویان دانشگاه تقریب مذاهب

دومین همایش معارفه نو دانشجویان دانشگاه تقریب مذاهب

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۸ آذر ۱۴۰۰منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۸ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۸ آذر ۱۴۰۰