شکست حمید سوریان در تورنمنت لهستان

جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۴

حمید سوریان در نخستین مبارزه خود در تورنمنت پیتلاسینسکی مقابل حریف روس شکست خورد و قاسم رضایی نیز حریف آمریکایی را از پیش رو برداشت.

منابع خبر
شکست حمید سوریان در تورنمنت لهستان جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۴
شکست حمید سوریان در تورنمنت لهستان عصر ایران - ۳ مرداد ۱۳۹۴