دروازه بان اوترخت هلند به تیم فوتبال سوانسی انگلیس پیوست