مرکز تحقیقاتی بین‌مذهبی در دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان تاسیس شد

مرکز تحقیقاتی بین‌مذهبی در دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان تاسیس شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقاتی برای گفتمان بین‌مذهبی در دانشگاه فردریش آلکساندر

ارلانگن
نورنبرگ آلمان افتتاح شد.

یوآخیم هرمان، وزیر امور داخلی و ادغام در ایالت بایرن آلمان در مراسم افتتاحیه این مؤسسه گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری به تبادلات بی‌مذهبی و تفاهم میان پیروان ادیان مختلف نیاز داریم.»

او در ادامه سخنانش، وجود مراکز تحقیقاتی و آموزشی در حوزه گفتمان بین‌مذهبی را برای ادغام بهتر در جامعه آلمان ضروری دانست.

هرمان که همزمان ریاست هیأت امنای مرکز تحقیقاتی برای گفتمان بین‌مذهبی در دانشگاه فردریش آلکساندر

ارلانگن
نورنبرگ را بر عهده دارد، درباره بودجه این مؤسسه نیز گفت: «دولت بایرن، بودجه‌ای معادل ۸۶۰ هزار یورو به مرکز تحقیقاتی برای گفتمان بین‌مذهبی اختصاص داده است. به اعتقاد من، این مرکز تحقیقاتی در سراسر آلمان بی‌نظیر است. پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی برای گفتمان مذهبی دانشگاه فردریش آلکساندر

ارلانگن
نورنبرگ بر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام متمرکز خواهد بود. در واقع ما معتقدیم که پیروان این ادیان به راحتی می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. از این‌رو، تلاش می‌کنیم تا آن‌ها را به ارتباط و تعامل با یکدیگر ترغیب کنیم.»

او همچنین درباره اهداف راه‌اندازی این مرکز تحقیقاتی گفت: «هدف از راه‌اندازی این مرکز، انتقال دانش و تجربه شهروندان به یکدیگر و کمک به همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه است.»

علاوه بر هرمان، برند زیبلر، وزیر آموزش بایرن آلمان نیز در افتتاحیه مرکز تحقیقاتی برای گفتمان بین‌مذهبی در دانشگاه فردریش-آلکساندر ارلانگن-نورنبرگ به سخنرانی پرداخت.

"پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی برای گفتمان مذهبی دانشگاه فردریش آلکساندرارلانگن نورنبرگ بر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام متمرکز خواهد بود"او درباره این مرکز گفت: «اگر با افراد دین‌دار با احترام و همدلی برخورد شود، شرایط جامعه بهتر خواهد شد. ما در مرکز تحقیقاتی برای گفتمان بین‌مذهبی قصد داریم تا این روند را پایه‌گذاری کنیم.»

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز