راه‌یابی ایده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل به مرحله نهایی «مسابقه ایده شو»

راه‌یابی ایده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل به مرحله نهایی «مسابقه ایده شو»
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا قدیمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل از انتشار فراخوان «نیماد» برای اعطای گرنت به محققان خبر داد.

قدیمی مطرح کرد: ایده شو رویداد مهم کشوری هست که توسط پژوهشگاه رویان در حیطه‌های محصولات فناورانه، نوآورانه سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت برگزار می‌گردد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: در این دوره ایده «محمدحسین اصغری» عضو هیئت علمی گروه سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوان، «طراحی، ساخت و ارزیابی زخم‌پوش پیشرفته حاوی محیط به دست آمده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی به منظور تسریع روند ترمیم زخم» موفق به صعود به مرحله نهایی ایده شو گردید.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰