فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شد

درخواست دوباره فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران برای آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
نوروز
رادیو فردا - ۱۸ آبان ۱۳۹۲

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری ایران درخواست آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را بار دیگر مطرح کرده است. این فدراسیون در نامه‌ی خود با استقبال از  رویکرد آقای روحانی به آزادی مطبوعات در طول پنج ماه گذشته، به رئیس‌جمهوری ایران یادآوری کرده است  که جامعه‌ی جهانی روزنامه‌نگاران از روند قضایی جاری نسبت به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران و رفتار توهین‌آمیز با آنها، نگرانی و وحشت دارد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین حمایت خود را از حق مردم ایران  برای "دسترسی به تمام اطلاعات در سطح جهان و استفاده از آن" اعلام کرده است

منابع خبر