احمدی نژاد و نوه دختری اش /عکس

احمدی نژاد و نوه دختری اش /عکس

فردا
فردا - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲


منابع خبر
احمدی نژاد و نوه دختری اش /عکس فردا - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
عکس/ احمدی نژاد و نوه دختری اش باشگاه خبرنگاران - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲