لزوم آینده پژوهی در قبال توافق نهایی

جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

اگر ما توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ را به عنوان " واقعه‌ای قطعی و غیر قابل تغییر" در سیاست خارجی، اقتصاد و سیاست داخلی خود محسوب کنیم، با هرگونه تغییری در راهبرد، رفتار و حتی گفتار طرف مقابل دچار آشفتگی خواهیم شد.

منابع خبر
لزوم آینده پژوهی در قبال توافق نهایی جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
لزوم آینده پژوهی در قبال توافق نهایی خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴