سومین استعفای اعضای شورای شهر تهران رد شد

سومین استعفای اعضای شورای شهر تهران رد شد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام استعفای حسن خلیل‌آبادی اظهار داشت: استعفای حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در هیأت رئیسه شورا پذیرفته نشده و این موضوع منتفی شده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰