تهران ۱۱ روز متوالی در آلودگی دست و پا می‌زند

تهران 11 روز متوالی در آلودگی دست و پا می‌زند
آفتاب
شفاف - ۲۲ خرداد ۱۳۹۰

برنا نوشت: مدیر کل مرکز پایش استان تهران گفت: پایتخت کشور ۱۱ روز متوالی در وضعیت ناسالم بسر می‌برد.  محمد رستگاری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پایتخت ۱۱ روز است که در شرایط ناسالم بسر می برد و شهروندان با این مشکل مواجه هستند. مدیر کل مرکز پایش استان تهران در ادامه افزود: این آلودگی تحت تاثیر ذرات معلق و گرد و غباری است که اغلب استان های کشور را درگیر کرده است و دامنه آن به تهران نیز رسیده است. وی با بیان میزان شاخص های روز شنبه تهران خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه های ارزیابی میزان شاخص ذرات معلق کمتر از ۵/2  میکرون به ۱۰۵ PSI رسیده است و میزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون عدد ۶۳ PSI  را نمایش می داد این در حالی است که میزان منواکسید کربن به ۲۳ رسید

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز