افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت نسبت به سال قبل در اجرای بودجه

افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت در اجرای بودجه
آفتاب
پیک ایران - ۱۴ بهمن ۱۳۸۹

جهان (اصولگرا):  رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است . به گزارش جهان یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است. از دهه های گذشته به این سو همواره دولت ها یا بخشی از کسری منابع خود را از طریق مداخله در امور پولی و استقراض از سیستم بانکی تامین می کردند یا تسهیلات تکلیفی به عهده نظام بانکی می گذاشتند. بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل مالی و اقتصادی کشور است که همچون بیماری مزمن در لایه های اقتصاد کشور لانه کرده است. در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.

"جهان (اصولگرا):  رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است "مهمترین اثراتی که بی انضباطی مالی در کشورهای تک محصولی می گذارد ایجاد نوعی نوسانات سینوسی است که در صورت عدم تدابیر لازم برای ذخیره ارزی در کشور و عدول از برنامه این مساله می تواند قدرت انتخاب ما را در برنامه ریزی کاهش دهد. در همین زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام  بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده است

منابع خبر