رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند خورد/دبیر کل سازمان ملل برای تمر آرزوی موفقیت کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - میشل تمر رئیس جمهوری جدید برزیل که پس از برکناری دیلما روسف جانشین وی شد ، در مجلس سنا سوگند خورد و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل برایش آرزوی موفقیت کرد.

منابع خبر
رئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند خورد تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
رئیس جمهوری برزیل برکنار شد عصر ایران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵