آتش‌سوزی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی

آتش‌سوزی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
خبرگزاری دانشجو
فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

خبرگزاری فارس: اتاق آگوستیک در سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در حال تعمیر بود، دچار آتش‌سوزی شد.

کارکنان آموزش و پرورش استثنایی اقدام به خاموش کردن آتش کردند و این آتش تا رسیدن آتش‌نشانان اطفا شد البته بیشتر از آتش، دود فضا را در برگرفته بود.

این حادثه صدمه جانی نداشت و با توجه به اینکه اتاق آگوستیک خالی و در دست تعمیر بود، صدمه مالی تأثیرگذاری وارد نشده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط