افزایش وخامت اوضاع نظامی سیاسی در افغانستان موجب نگرانی مسکو است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- «ضمیر کابلوف» رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد روسیه وبرخی همسایگان این کشور اوضاع نظامی سیاسی در افغانستان را بسیار نگران کننده می دانند و توافق کرده اند تماس ها و رایزنی های خود را در خصوص این موضوع ادامه دهند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵