دستگیری دو مدیر ارشد دیگر در شهرداری تبریز

بازداشت دو مقام ارشد دیگر از شهرداری تبریز به اتهام «فساد مالی»
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

این دستگیری ها در ادامه پرونده مالی اخذ رشوه و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز بوده است به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی خلیل اللهی گفت : مدیر حراست شهرداری تبریز و رئیس دفتر ساختمان عمارت شهرداری این شهرامروز بازداشت شدند . وی گفت : این دستگیری ها نیز در ادامه پرونده مالی اخذ…

نوشته دستگیری دو مدیر ارشد دیگر در شهرداری تبریز اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵